Navnegenerator for norske navn med mange muligheter.

Velkommen til nyttnavn.no

En navnegenerator for skribenter og andre kreative, foreldre på leting, eller andre med en interesse for navn. Generatoren forsøker å lage troverdige navn, men resultatene er ikke vektet etter popularitet (så et lite brukt navn vil dukke opp like ofte som et mer populært et, så lenge begge oppfyller reglene og begrensningene satt under "instillinger").

De viktigste knappene og funksjonene:

Innstillinger:

Fornavn

Hva slags fornavn?

Tagget med:

Antall Fornavn

Må tilhøre flere enn men færre enn

Etternavn

Eget etternavn:

Hvilke typer etternavn:

Geografiske Paternale

Antall Etternavn

Må tilhøre flere enn men færre enn

Lagrede Navn

Slette alle lagrede navn?

Kontakt: Roald Karlsen - frimerke æt gmail dått com